טבלת נתוני תחרויות ארציות וחלוקת גביעים

טבלת נתוני תחרויות ארציות וחלוקת גביעים

טבלת נתוני תחרויות ארציות וחלוקת גביעים

דף מעקב עדכוניםסעיף

מועד שינוי

מהות השינוי

הכול

1/1/2007

הוצאה ראשונה

חופשיים

11/2/2013

גילשונים- נוסף דירוג עד גיל 10

חופשיים

11/2/2013

ח1 – חדש

רדיו מנוע

11/2/2013

בכירים – מספר התחרויות שונה מ-5 ל-4

רדיו מנוע

11/2/2013

IMAC  – חדש

רדיו מנוע

11/2/2013

F6B- חדש

דאון רדיו

11/2/2013

S400- בוטל

דאון רדיו

11/2/2013

F3B- בוטל

דאון רדיו

11/2/2013

F3J- בוטל

דאון רדיו

11/2/2013

F3K- חדש

דאון רדיו

11/2/2013

F5J מתחילים – חדש

מסוקי רדיו

11/2/2013

F3N – חדש

דאון רדיו צוקים

2/3/15

F  3F  מחלקה בינלאומית 

דאון רדיו צוקים

10/12/15

F  3F  מספר תחרויות

רדיו מנוע

25/12/15

רדיו מנוע מאסטרס – חדש

רחפנים

25/12/16

U3F– מחלקת רחפני מירוץ – חדש

חופשיים

14/02/18

E-36 – חדש 

חופשיים

7/2/20

גלשון גומי – חדש

חופשיים

3/12/20

דיוק קבוצות גיל גלשוני השלכה

חופשיים

20/5/21

עידוד ילדים ונשים ע”י מתן גביעים / מדליות ללא קשר למספר המתחרים

חופשיים

13/9/21

שינוי שיטת חלוקה בגלשוני השלכה וגומי

טבלת נתוני תחרויות ארציות

מחלקה

תת מחלקה

דירוג

ניקוד סניפי

מספר תחרויות בשנה

חופשיים

ד-1

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

נוער עד 14

לא

צוותים

כן

ד-2

כללי

כן

7

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

גמר

לא

2

גמר נוער

לא

0

ג-1

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

ג-2

כללי

כן

8

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

מ-1

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

מ-2

כללי

כן

6

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

ח2

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

E-36 /P-30

כללי

כן

3

נוער עד 18

לא

נוער עד 14

לא

צוותים

כן

גלשונים

כללי

כן

2

נשים

לא

נוער עד 18

לא

נוער עד 14

לא

ילדים עד 10

לא

גלשוני קלע

כללי

כן

2

נשים

לא

נוער עד 18

לא

נוער עד 14

לא

ילדים עד 10

לא

גלשוני גומי

ילדים עד 14/ כללי

כן

3

ילדים עד 10

לא

נוער ובוגרים (מגיל 15)

לא

F1D

כללי

כן

2

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

פ-1

כללי

כן

2

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

נהוגי כבלים

F2B

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

אירובאטיקה

מתחילים

כן

2

צוותים

כן

מתקדמים

כן

צוותים

כן

F2D

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F2C

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F2A

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

מנוע רדיו

F3A

כללי

כן

5

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

אירובאטיקה

מתחילים

כן

4

צוותים

כן

מתקדמים

כן

צוותים

כן

בכירים

כן

צוותים

כן

מאסטרס

כן

4

צוותים

כן

IMAC

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F6B

כללי

כן

1

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

דאון רדיו

F3F

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F5J

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

  – מתחיליםF5J

כללי

כן

2

צוותים

כן

F3K

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

מסוקי ורחפני רדיו

F3C

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

U3F

מתחילים

כן

4

צוותים

כן

מתקדמים

כן

צוותים

כן

F3N-Masters

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F3N-Experts

כללי

כן

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

     
     

מפתח חלוקת גביעים:

  

1) 2 עד 7 מתחרים בדירוג – יחולק 1 גביע למקום הראשון בלבד                               

2) מעל 7 מתחרים בדירוג – יחולקו 3 גביעים למקומות הראשונים

3) 2 עד 7 צוותים בדירוג – יחולק מדליות לחברי הצוות שהגיעו למקום הראשון בלבד

4) מעל 7 צוותים בדירוג – יחולקו מדליות לחברי שלושת הצוותים הראשונים

5) מתחרה בודד בדירוג – לא יחולקו גביעים (למעט אליפויות ישראל)

6) בתחרויות גלשונים בדרוג בוגרים – לא יחולקו גביעים

 

הערה 1: לשיקול הנהלת הקלוב להעניק מדליה במקום גביע משיקולי עלות.

 

הערה 2: על מנת לעודד השתתפות ילדים ונשים בתחרויות קה”ל גביעים יוענקו למקומות 1-2-3 בדרוגי ילדים ונשים בתחרויות המחלקות הארציות, ללא קשר למספר המתחרים.