נבחרת טיסני רדיו אוירובטיקה

נבחרת טיסני רדיו אוירובטיקה

נבחרת טיסני רדיו אוירובטיקה

9. תקנות בחירת נבחרת לאליפות עולם/אירופה בטיסני אווירובטיקה מונחי רדיו בוגרים  ונוער(F3A) 

9.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה בטיסני אווירובטיקה מונחי רדיו (F3A (בנוסף לתקנון הכללי.  

 9.2 הנבחרת תיבחר בתחרויות מוקדמות ובתחרות גמר.  

9.3 תחרויות מוקדמות  

9.3.1 תתקיימנה 4 תחרויות מבחן רצופות, אשר יחלו בתחרות הארצית הראשונה בשנת התחרויות הקודמת לתחרות הבינ”ל. 

9.3.2 בכל סבב תחרויות מבחן תתקיימנה 2 תחרויות מבחן אחידות ו 2 – תחרויות מבחן משולבות בהתאם לאמור להלן: 

9.3.2.1 בשנה שבה לא הוחלפה סדרת התרגילים בהתאם לתקנון ה FAI, תחרויות המבחן הראשונה והשלישית תהיינה תחרויות אחידות, ואילו תחרויות מבחן השנייה והרביעית תהיינה תחרויות משולבות.  

 9.3.2.2 בשנה שבה הוחלפה סדרת התרגילים בהתאם לתקנון ה FAI, תחרויות המבחן הראשונה והשנייה תהיינה תחרויות אחידות, ואילו תחרויות המבחן השלישית והרביעית תהיינה תחרויות משולבות. 

9.3.3 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית במחלקה זו שהסתיימו בה שני סיבובים לפחות, ושפטו בה 3 שופטים לפחות. 

9.3.4 תחרות חלופית תתקיים אם התבטלו תחרויות מבחן ולא מהסיבה של אי הרשמה לתחרות.

9.3.5 התוצאה של מתחרה בסיום התחרויות המוקדמות תהיה סכום התוצאות שהשיג, למעט התוצאה הנמוכה ביותר, מנורמל ל-1000 ,לפי המתחרה שהשיג את התוצאה הטובה ביותר.  

 9.4 תחרות גמר 

9.4.1 תחרות הגמר תתקיים מוקדם ככל האפשר בשנה לפני התחרות הבינ”ל הרלוונטית.

9.4.2 תחרות הגמר תמיד תהיה תחרות משולבת ותתקיים בכל שנה למרות שתחרויות   המבחן לאותה אליפות עולם/אירופה התקיימו בעונת התחרויות הקודמת. בשנה של   תחלופת הסדרות תחרות הגמר לדירוג נבחרת תתקיים כתחרות משולבת נפרדת.  בשנה של אי תחלופת הסדרות תחרות הגמר תתקיים או כתחרות משולבת נפרדת  או שתחרות משולבת מבחן 2 סדירה תחשב גם כתחרות הגמר.  

 9.4.3 תחרות הגמר תהיה משולבת בת 4 סיבובים, כאשר תוצאת הסיבוב הנמוך לא תחשב.

 9.4.4 התוצאה של מתחרה בסיום תחרות הגמר תהיה סכום התוצאות שהשיג, מנורמל ל- 1000 , לפי המתחרה שהשיג את הניקוד הגבוה ביותר.

9.4.5 התוצאה הסופית של מתחרה תהיה מורכבת מ – 60% מתוצאה של המוקדמות ו- 40% מתוצאה של תחרות הגמר. 

9.4.6 במידה שיש שיווין בין המתחרים בדירוג הסופי אשר מונע קביעת נבחרת, ידורגו המתחרים המדורגים במקום המשותף בהתאם לתוצאת תחרות הגמר. במידה שעדיין יהיה שיווין, תיפול ההכרעה בטיסות המשך לתחרות זו. 

9.5 דרישות נוספות מחברי הנבחרת  

9.5.1 תנאי מינימום – תוצאה ממוצעת של לפחות 50% מהתוצאה המרבית האפשרית.

9.5.2 מספר הטיסנים המינימאלי הוא 2 טיסנים. 

10. תקנות בחירת נבחרת לאליפות עולם/אירופה בטיסני אווירובטיקה מונחי רדיו נוער(F3A)   

10.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת חבר נבחרת נוער לנבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה בטיסני אווירובטיקה מונחי רדיו (F3A) לנוער בנוסף לתקנון הכללי. 

10.2 חבר הנבחרת יבחר בתחרויות מוקדמות, תחרויות המבחן יעודכנו בלוח התחרויות השנתי ביחד עם תחרויות המבחן של הדרוג הכללי ולא מועדים מיוחדים. 

10.3 מתחרה העונה על הגדרת הנוער יהיה מדורג גם בדרוג הכללי על פי התקנון של הדרוג הכללי (סעיף 9) במידה ויעמוד בכללים אלו רשאי להיות חבר בנבחרת הכללית.  

10.4 תחרויות מוקדמות  

10.4.1 תתקיימנה 3 תחרויות מבחן רצופות, אשר יחלו בתחרות הארצית הראשונה בשנת התחרויות לתחרות הבינ”ל.

10.4.2 בכל סבב תחרויות מבחן תתקיימנה 3 תחרויות מבחן אחידות ומשולבות  

בהתאם לאמור להלן: 

10.4.2.1 בשנה שבה לא הוחלפה סדרת התרגילים בהתאם לתקנון ה FAI , תחרויות המבחן הראשונה שלישית תהיינה תחרויות אחידות, ואילו השנייה תהיה תחרות מבחן משולבת (שהיא גם תחרות הגמר של הדרוג  הכללי).  

10.4.2.2 בשנה שבה הוחלפה סדרת התרגילים בהתאם לתקנון ה FAI, תחרויות המבחן הראשונה תהיה תחרות אחידה, ואילו תחרויות המבחן השנייה והשלישית תהיינה תחרויות משולבות (לפי לוח התחרויות בדרוג כללי ) .

10.4.2.3 תחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית במחלקה זו שהסתיימו בה שני סיבובים לפחות, ושפטו בה 3 שופטים לפחות.  

10.4.2.4 תחרות חלופית לא תתקיים אם התבטלו תחרויות מבחן, התוצאה תחשב רק על פי התחרויות שהתקיימו. 

10.4.2.5 התוצאה של המתחרה ודירוג המתחרים, בסיום התחרויות המוקדמות, תהיה סכום תוצאות שהשיג, מנורמל ל-1000 ,לפי המתחרה שהשיג את התוצאה הטובה .  

 10.5 דרישות נוספות מחברי נבחרת הנוער  

10.5.1 תנאי מינימום – תוצאה ממוצעת של לפחות 55% מהתוצאה המרבית האפשרית בכל תחרוית המבחן המשולבות והלא משולבות.  

10.5.2 ברשות הנער לפחות 2 טיסני F3A חוקיים עלפי תקנון ה FAI. 


תאריך עדכון אחרון: 14.12.16