חוקת דאוני דיסקוס למתחילים

חוקת דאוני דיסקוס למתחילים

חוקת דאוני דיסקוס למתחילים


חוקת מחלקת דאוני השלכה מתחילים (F3KM) 

מטרה:  

ליצור תחרות אדם מול אדם למתחרים המטיסים טיסני דאון השלכה (בסגנון זריקת דיסקוס) נהוג רדיו. תוך שמירה על פשטות, מחיר נמוך, ביצועים והשוואת יכולות בין מטיסים צעירים לבוגרים. ולהוות מדרגת כניסה זמינה עבור ספורטאים הרוצים להתחרות במחלקת F3K.  


חוקים כללים:  

• מוטה – עד 1 מטר  

• ערוצי שליטה מותרים – הגה גובה והגה בלבד (ללא מאזנות ומדפים!)  

• משקל – גבוה מ-100 גרם, נמוך מ-300 גרם (טיפוסי כ-150 גרם) 

 

בניית טיסנים:  

פסקה 13.3.1 מחלק B4 (בונה הטיסן) לא חל במחלקה זו.  


הגבלות נוספות:  

א. כל מתקן המשדר מידע מהטיסן למתחרה – אסור (מלבד מתח סוללה). אסור השימוש בכל אמצעי טלקומוניקציה (כולל רדיו וטלפונים) על ידי מתחרים ,עוזרים או מנהלי נבחרות בשטח התחרות. 

ב. מותר למתחרה לשלב חלקים מ – 2 הטיסנים במהלך התחרות בתנאי שהטיסן שנוצר עומד במגבלות והחלקים נבדקו לפני תחילת התחרות . 

ג. כל עומס נישא יקבע באופן בטוח בתוך מבנה הטיסן . 

ד. אסור השימוש במתקן מעכב קבוע או נפתח (כגון בריח, בליטה משוננת, וכד’) בכדי להאט את הטיסן אל הקרקע בנחיתה. 


מתחרים ועוזרים:  

א. על המתחרה (מטיס) להפעיל בעצמו את מערכת הרדיו . 

ב. מתחרה רשאי לעוזר אחד.  


ניקוד:  

כל שניה תחשב כנקודה מכיוון שאין קבוצות הטסה (בכל סיבוב כל המתחרים מטיסים). 


ענישה ובטיחות:  

על פי מחלקת הF3K.  


משימות:  

1. 40*6 על המתחרה לבצע 6 טיסות של 40 שניות. מספר טיסות לא מוגבל, 4 דק’ זמן עבודה.

2. משימת סולם על המתחרה לבצע טיסות בסדר עולה. טיסה ראשונה 20 שניות וכל טיסה אחריה תעלה   ב- 10 שניות . הטיסה האחרונה זמנה דקה (20,30,40,50,60) יש לבצע את הזמן לפני המעבר לזמן הבא מספר טיסות לא מוגבל זמן עבודה 5 דק’. 

3. שתי טיסות אחרונות כל אחת דקה וחצי מס’ טיסות לא מוגבל, זמן עבודה 5 דק’. 

4. טיסה אחרונה של 2 דק’ הגבלת מספר טיסות לשלוש טיסות , 5 דק זמן עבודה.

5.(all up) על המתחרה לבצע שלוש טיסות של דקה אחת זמן עבודה דקה עבור כל טיסה.(שלושה מקצים).


תאריך עדכון אחרון: 1.1.2015