חוקת טיסני דאון חופשי ד-1

חוקת טיסני דאון חופשי ד-1

חוקת טיסני דאון חופשי ד-1

חוקת תחרויות טיסני דאון חופשי ד-1 (F1H)  

חוקי מחלקת F1H הרשומים מטה יישומו בשילוב עם החלקים הרלוונטיים מחוקת הטיסנאות הספורטיבית, חטיבות 4B ו- 4C.  

1. הגדרה  

טיסן אשר אינו מצויד באמצעי הנעה כלשהם ואשר כוח העילוי נוצר בו ע”י כוחות אווירודינמיים הפועלים על משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה, מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזווית ההתקפה. טיסנים בעלי גיאומטריה משתנה או שטח משטחים נושאים משתנה חייבים לעמוד בדרישות כאשר המשטחים נמצאים במצב מזערי ומרבי. 

2. מידות טיסני דאון נוסחת ד-1: 

שטח משטחים נושאים (ST)  18 דצמ”ר

משקל מזערי  220 גרם  

אורך מרבי של כבל השיגור כאשר הוא מועמס ב 5 – ק”ג  50 מטר  

כל מתחרה רשאי להתחרות עם 3 טיסנים.  

3. מספר טיסות  

א. כל מתחרה זכאי ל 5 – טיסות רשמיות.  

ב. כל מתחרה זכאי לטיסה רשמית אחת בכל סיבוב בתחרות. 

4. הגדרה לטיסה רשמית  

א. הזמן שהושג בניסיון הטיסה הראשון אלא אם כן ניסיון זה מוגדר כלא מוצלח לפי סעיף 5 (אם מוגדר כלא מוצלח לפי סעיף א’5 וניסיון שני לא בוצע יחשב הזמן שבוצע בניסיון הראשון).  

ב. הזמן שהושג בניסיון הטיסה השני. אם ניסיון הטיסה השני גם הוא לא מוצלח לפי סעיף 5.ב- ו-.

 יש לרשום תוצאת אפס לטיסה. 

5. הגדרה לניסיון טיסה לא מוצלח  

ניסיון טיסה יוגדר כלא מוצלח כאשר הטיסן מוזנק ולפחות אחד מהמקרים הבאים מתרחש. במידה וכך קורה בטיסה הראשונה זכאי המתחרה לניסיון נוסף.  

א. משך הטיסה קטן מ – 20 שניות.  

ב. הטיסן חזר לקרקע מבלי שהכבל שוחרר. 

ג. מודדי הזמן אינם יכולים לקבוע בוודאות את רגע שחרור הכבל. 

ד. כאשר חלק מהטיסן ניתק תוך כדי השיגור או במהלך הטיסה. 

ה. בהצטלבות חוטי הטסה במהלך השיגור. 

ו. כשברור למודד הזמן שהמתחרה איבד קשר הכבל והמתחרה בוחר להכריז על ניסיון טיסה.

6. חזרה על ניסיון טיסה (טיסה חוזרת)  

מותר לחזור על ניסיון טיסה כאשר:  

א. הטיסן מתנגש באדם במהלך השיגור (למעט האדם ששיגר אותו).  

ב. בזמן השיגור הטיסן מתנגש בטיסן אחר בטיסה חופשית (אך לא בטיסן בזמן שיגור או בחוט) והשיגור אינו יכול להמשך באורך רגיל. 

ג. במשך הטיסה הטיסן מתנגש בטיסן אחר או בחוט השיגור של טיסן אחר. 

באם הטיסן ממשיך את טיסתו בטיסה רגילה מותר למתחרה לדרוש שטיסתו תוכר כרשמית גם אם הדרישה נעשית בסוף ניסיון הטיסה.

7. משך הטיסות  

זמן הטיסה המרבי שימדד לכל טיסה רשמית יהיה שתי דקות. במקרה של תנאים מטאורולוגיים יוצאי דופן או קשיים בהחזרת הטיסנים מותר לחבר השופטים להורות על קיצור בזמן המרבי לסיבוב. זמן מרבי ששונה חייב להתפרסם לפני תחילת הסיבוב.  

8. משך התחרות 

א. התחרות מורכבת מ 5 – סיבובים בני 55 דקות כל אחד.  

ב. משך ההפסקות בין הסיבובים 5 – דקות. 

9. דרוג  

א. סכום 5 הטיסות של כל מתחרה נלקחות לצורך הדרוג.  

ב. במטרה לקבוע את הדירוג האישי כאשר יש שיווין תבוצענה טיסות הכרעה נוספות מיד אחרי שהטיסה האחרונה בתחרות הושלמה. זמן הטיסה המירבי בכל טיסה נוספת יוארך בדקה אחת מזמן הטיסה המירבי בסיבוב הקודם. 

10. מדידת זמן  

א. ראה חטיבה 4b ,סעיף 11.B.  

ב. זמן הטיסה הכולל נמדד מניתוק הטיסן מכבל השיגור עד לסיום הטיסה.

11. מספר העוזרים 

 המתחרה זכאי לעוזר אחד באיזור השיגור.  

12. אמצעי שיגור 

א. טיסן הדאון חייב להיות משוגר כבל יחיד אשר אורכו כולל ציוד השחרור ומתקן השיגור לא יעלה על 50 מטרים כאשר מופעל עליו מעמס מתיחה בן 5 ק”ג. כבלי מתכת אסורים לשימוש.  

ב. המתחרה אינו רשאי לשחרר מידיו מתקנים שונים המחוברים לכבל השיגור (מגליל), העונש על כך יהיה פסילת תוצאת הסיבוב. המתחרה רשאי לשחרר את כבל השיגור וגוף סימון קל משקל (כגון טבעת, דיגלון או כדור גומי קטן) בקצהו. 

ג. בכדי להקל על הצפייה ומדידת הזמן, הכבל חייב להיות מצויד בדגלון בעל שטח מזערי של 5.2 דצמ”ר והצלע הקצרה באורך של 5 ס”מ לפחות, המחובר ישירות לכבל הראשי. 

ד. כל הסוגים של מתקני עזר לייצוב על הכבל אסורים. 

13. שיגור  

א. המתחרה חייב להמצא על הקרקע ולתפעל את מתקן השיגור בעצמו.  

ב. מותרים חופש פעולה ותנועה מלאים בכדי לאפשר ניצול מירבי של חוט ההטסה, מלבד זריקת מתקן השיגור. 

ג. הטיסן חייב להיות משוגר בטווח של בערך 5 מטרים ממרכז המדידה.

תאריך עדכון אחרון: 03.03.15