חוקת טיסני מנוע גומי ג-1

חוקת טיסני מנוע גומי ג-1

חוקת טיסני מנוע גומי ג-1

חוקת תחרויות טיסני מנוע גומי ג -1 (F1Gׂ)  

חוקי מחלקת F1G הרשומים מטה יישומו בשילוב עם החלקים הרלוונטים מחוקת הטיסנאות הספורטיבית, חטיבות 4B ו 4C. 

1. הגדרה  

טיס המונע ע”י מנוע מתיח ואשר כוח העילוי נוצר בו ע”י כוחות אווירודינמיים הפועלים על משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה, מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזווית ההתקפה. 

2. מידות טיסני מנוע גומי נוסחת ג-1:   

משקל מזערי לא כולל מנוע(ים) 70 גר’   

משקל מרבי של המנוע(ים) כולל שמן סיכה 10 גר’   

כל מתחרה רשאי להתחרות עם 3 טיסנים. 

3. מספר טיסות  

א. כל מתחרה זכאי ל- 3 טיסות רשמיות. 

ב. הטיסות הרשמיות יוטסו במהלך שעות התחרות כולל ההפסקות. 

4. הגדרה של טיסה רשמית  

א. הזמן שהושג בניסיון הטיסה הראשון אלא אם כן ניסיון זה מוגדר כלא מוצלח לפי סעיף 5 (אם מוגדר כלא מוצלח לפי סעיף 5א וניסיון שני לא בוצע יחשב הזמן שבוצע בניסיון הראשון). 

ב. הזמן שהושג בניסיון הטיסה השני. אם ניסיון הטיסה השני גם הוא לא מוצלח לפי סעיף 5ב יש לרשום תוצאת אפס לטיסה.

5. הגדרת ניסיון טיסה לא מוצלח (ניסיון טיסה)  

ניסיון טיסה יוגדר כלא מוצלח כאשר הטיסן מוזנק ולפחות אחד מהמקרים הבאים מתרחש. במידה וכך קורה בטיסה הראשונה זכאי המתחרה לניסיון נוסף. 

א. משך הטיסה קטן מ-20 שניות. 

ב. כאשר חלק מהטיסן ניתק תוך כדי שיגור או במהלך הטיסה, במקרה זה התוצאה שתירשם – אפס. 

6. חזרה על ניסיון טיסה (טיסה חוזרת)  

מותר לחזור על ניסיון טיסה כשהטיסן מתנגש בטיסן אחר במהלך טיסתו או באדם במהלך השיגור (למעט האדם ששיגר אותו). באם הטיסן ממשיך את טיסתו בטיסה רגילה מותר למתחרה לדרוש שטיסתו תוכר כרשמית גם אם הדרישה נעשית בסוף ניסיון הטיסה. 

7. משך הטיסות  

זמן הטיסה המרבי שימדד לכל טיסה רשמית יהיה שתי דקות. במקרה של תנאים מטאורולוגיים יוצאי דופן או קשיים בהחזרת הטיסנים מותר לחבר השופטים להורות על קיצור בזמן המרבי לסיבוב. זמן מרבי ששונה חייב להתפרסם לפני תחילת הסיבוב.

8. דירוג  

א. סכום 3 הטיסות של כל מתחרה נלקחות לצורך הדרוג. 

ב. במטרה לקבוע את הדירוג האישי כאשר יש שיווין תבוצענה טיסות הכרעה נוספות מיד אחרי שהטיסה האחרונה בתחרות הושלמה. זמן הטיסה המירבי בכל טיסה נוספת יוארך בדקה אחת מזמן הטיסה המירבי בסיבוב הקוד. 

9. מדידת זמן   

א. ראה חטיבה 4b, סעיף 11.B.  

ב. זמן הטיסה הכולל נמדד משיגור הטיסן עד לסיום הטיסה. 

10. מספר העוזרים   

המתחרה זכאי לעוזר אחד באיזור השיגור. 

11. שיגור  

א. ההזנקה ידנית כשהמתחרה על הקרקע (מותרת קפיצה). 

ב. על כל מתחרה למתוח את מנועו ולשגר בעצמו את הטיס. 

ג. הטיס חייב להיות משוגר בטווח של בערך 5 מטרים ממרכז המדידה.

ד. אסור לחמם באופן מלאכותי את מנוע הגומי.

עדכון אחרון: 01.01.2008