תכנון לוח תחרויות שנתי

תכנון לוח תחרויות שנתי

תכנון לוח תחרויות שנתי

תכנון לוח התחרויות השנתי

1. לוח התחרויות השנתי, לפי השנה הלועזית, יכלול את רשימת האירועים הארצית והבינל”א אשר ק.ה.ל מקיים ו/או משתתף בהם.

2. הלוח יפורסם מדי שנה כחודש לפני תחילת שנת האירועים לאחר שאושר ע”י הנהלת העמותה.

3. וועדת ספורט תגבש את לוח האירועים ע”פ ההנחיות להלן:

3.1 בחודש ינואר לא נערכות תחרויות ארציות במידת האפשר. תקופה זו מיועדת לפגרה.

3.2 במידת האפשר, לא יתקיימו תחרויות מבחן במחלקות שונות בחפיפה.

3.3 לא יתקיימו תחרויות ארציות במועדי הקורס הארצי למדריכי טיסנאות.

3.4 לא יתקיימו תחרויות ארציות במחלקה אשר חבריה משתתפים בנבחרת ישראל באליפות אירופה ו/או עולם, בתקופה של שבועיים לפני מועד תחילת האליפות ועד שבועיים ממועד סיומה.

3.5 ככלל לא יתקיימו תחרויות ארציות במועדים חלופיים למעט תחרויות אשר מפורסמים להן מועדים חלופיים בלוח התחרויות. על אף האמור, הועד המנהל יהיה רשאי לקבוע מועדים חלופיים לתחרויות שיבוטלו, ובלבד שמועד התחרות החלופי יפורסם באתר האינטרנט של קה”ל בהתראה של לפחות 28 ימים.

3.6 בתחרויות ארציות בטיסנים חופשיים בנות יומיים לכל מחלקות הטיסנים החופשיים. מחלקת מ.1. יתחרו תמיד ביום הראשון לתחרות ומחלקות ג.2., מ.2., ו- ד.1. מתחלפות לסירוגין עם מחלקת ד.2. במועד קיומן. מחלקת ג.1 תתקיים בחפיפה עם מחלקת ד.2.

3.6.1 השיבוץ מתחיל מאליפות ישראל כך שמחלקת ד.2. מתקיימת ביום הראשון לתחרות.

3.6.2 בתחרויות ארציות בנות יומיים למחלקות בינל”א בלבד, משובצות מחלקות ג.2. ו- מ.2. תמיד ביום הראשון לתחרות.

3.7 אליפות ישראל בגילשונים נערכת כחודש וחצי לאחר סוכות.

 

עדכון אחרון: 5.7.21