חוקת דאוני השלכה בינלאומית

חוקת דאוני השלכה בינלאומית

חוקת דאוני השלכה בינלאומית

חוקת דאונים נהוגי רדיו מחלקת F3K  

כללי 

תחרות לדאונים נהוגי רדיו הינה תחרות רב משימתית אשר בה דאונים נהוגי רדיו נזרקים ע”י המתחרה ועליהם לבצע משימות מוגדרות. התחרות תכלול לפחות חמישה סיבובים . 

על המארגנים לדאוג למספר מספיק של מודדי זמן כך שניתן יהיה לקיים לפחות שבע טיסות בו זמנית.  לכל מתחרה מותר עוזר אחד אשר לא יהיה מעורב פיזית בהטסה. 

מתחרים בעלי מוגבלות פיזית רשאים לבקש עזרה בזריקת הדאון ובהחזרתו/ו (או תפיסתו). 

במידה ובתחרות יש רק דרוג כללי, מתחרה הנמוך מ- 1.5 מטר יכול לקבל עזרה בזריקת ותפיסת הדאון.  במידה ויש הפרדה לנוער/בוגרים, הגבלת הגיל לנוער תהא 15 שנים. 

על המארגנים לדאוג למקום מסודר בו יוחזקו המשדרים כאשר אינם בשימוש במהלך הטיסה, או במהלך זמן ההכנה לטיסה. 

מתחרים אשר אינם מטיסים או עוזרים למתחרה אחר עשויים להתבקש ע”י המארגנים לשמש כמודדי זמן.  


הגדרת הטיסן 

הטיסן יהיה דאון עם ההגבלות הבאות : 

מוטת כנף מרבית            1500 מ”מ 

משקל מרבי                    600 גרם 

  

רדיוס חרטום מזערי 5 מ”מ (ראה אופן מדידה בחוקת מחלקת F3B)  

  

הטיסנים חייבים להיות מוזנקים ע”י זריקה מהיד, כאשר הם נשלטים ע”י מערכת רדיו הפועלת על מספר בלתי מוגבל של משטחים. 

הטיסנים יכולים להיות מצוידים בחורים, ידיות, חיזוקים, אשר מאפשרים אחיזה טובה יותר ביד. הידיות חייבות להיות חלק קשיח מהטיסן ולא נתיקות ממנו. אסור השימוש בהתקנים אשר ניתקים מהטיסן במהלך הזריקה או אחריה.    

למתחרה מותר להחליף, בכל זמן, בין טיסניו, בתנאי שהם עומדים בהגדרות ומופעלים בתדר שהוקצה לו.    

על המתחרה לספק למארגנים שני תדרים שבהם הוא מסוגל לתפעל את טיסניו והמארגנים יקצו לו אחד מהתדרים למשך זמן הסיבוב או למשך זמן התחרות כולה. 


חוק 3.1.B מחטיבה 4b אינו נוגע למחלקה F3K . כל תוספת משקולת חייבת להימצא בתוך הטיסן ולהיות מאובטחת  היטב.  

  

הגדרת שטח התחרות   

 על שטח התחרות להיות שטוח למדי וגדול מספיק על מנת לאפשר מספר טיסות בו זמנית .  

מקור העילוי העיקרי לא יהיה מדרון . 

אזור ההזנקה והנחיתה יוגדר ע”י המארגנים לפני תחילת התחרות וכל הנחיתות יתבצעו בתוכו.נחיתה שלא בתוך השטח המוגדר תגרור תוצאת “אפס” לטיסה. 

אזור הזנקה ונחיתה אופייני הוא מלבן בגודל 100X50 מטר, כאשר הצד הארוך ניצב לכיוון הרוח.

   

הגדרת נחיתה  

נחיתה תקפה אם:  

1. הטיסן עצר כאשר לפחות חלק אחד שלו נוגע באזור ההזנקה/נחיתה . 

2. המתחרה (או עוזרו, במקרה של מתחרה מוגבל פיזית) תפס את הטיסן כאשר הוא עומד עם שתי רגליו   בתוך שטח ההזנקה/נחיתה.  

  

זמן טיסה  

 זמן הטיסה נמדד מהרגע בו הטיסן עוזב את ידי המזניק ועד שהטיסן מגיע לעצירה על האדמה, או נתפס ע”י המתחרה (או עוזרו, במקרה של מתחרה מוגבל פיזית) או שזמן העבודה מסתיים.   

זמן הטיסה רשמי במידה והתנאים הבאים מתקיימים : 

1. ההזנקה מתרחשת בתוך שטח ההזנקה/נחיתה . 

2. הנחיתה מתרחשת בתוך שטח ההזנקה/נחיתה. 

3. ההזנקה מתרחשת במהלך זמן העבודה של המשימה. 

  

הגדרת סיבוב  

התחרות מחולקת לסיבובים, כאשר בכל אחד מהם מוקצה למתחרה זמן עבודה של 10 דקות לכל היותר . תחילת וסיום זמן העבודה יצוינו ע”י השמעת קול. 

המתחרים יחולקו למספר קבוצות מזערי, כאשר בכל קבוצה יש לכל הפחות שני מתחרים ולכל היותר שבעה (המספר המרבי עשוי להשתנות כתלות במספר המתחרים הכולל בתחרות) 

התוצאות בכל קבוצה מנורמלות כך שהמנצח בקבוצה מקבל 1000 נקודות . 

המתחרים בכל קבוצה יקבלו זמן הכנה לכל סיבוב של לכל הפחות שתי דקות, שיוכרז ע”י המארגנים. לחלופין, זמן העבודה של הקבוצה הקודמת יוכרז ע”י המארגנים זמן ההכנה של הקבוצה הנוכחית. במהלך זמן ההכנה מותר למתחרה להדליק ולבדוק את מערכת הרדיו, אך אסור לו לשגר את הטיסן בתוך או מחוץ לשטח ההזנקה/נחיתה . 

  

מהירות הרוח המרבית בתחרויות F3K: תחרות תפסק, או התחלתה תדחה ע”י מנהל התחרות, במידה ומהירות הרוח מעל 9 מטר לשנייה באופן עקבי, נמדדת שני מטרים מעל הקרקע באזור ההזנקה למשך דקה אחת לפחות.   

 

תוצאה סופית  

התוצאה הסופית תיקבע ע”י סכום סיבובי התחרות. על כל חמישה סיבובי תחרות ייזרק סיבוב יחיד, הסיבוב בעל התוצאה הנמוכה מן החמישה. במקרה של עשרה סיבובים יזרקו שני סיבובים וכך הלאה. במקרה של תיקו, יילקח הסיבוב הנזרק הגבוה ביותר לטובת שובר שיויון. במקרה של תיקו נוסף, יילקח הסיבוב הנזרק הבא וכך הלאה. במקרה של תיקו לאחר לקיחה בחשבון של כל הסיבובים הנזרקים, תתקיים משימת המשך בודדת כשובר שיויון למטיסים בעלי התיקו.  

במקרה של תיקו נוסף תתקיים משימה נוספת (שתוכרז ע”י מנהל התחרות במעמד התדריך) עד להגעה להכרעה.  

  

טיסות המשך (פליאוף) 

א) כמות המתחרים בפלייאוף לא יעלה על 25% ממספר המשתתפים (מעוגל למטה) . 

 ב) כמות המתחרים לא תהיה פחותה מ- 5 ולא גדולה מ- 10 

  

כמות מתחרים מטיסים בפלייאוף

כמות מתחרים         מטיסים בפלייאוף 

0-19                                    0 

20-23                                  5 

24-27                                  6

28-31                                  7

32-35                                  8

36-29                                  9

40 ומעלה                           10


כמות המתחרים בפלייאוף יוכרז ע”י מנהל התחרות בתדריך הבוקר על סמך כמות המתחרים שנרשמו והופיעו לתחרות בבוקר התחרות.  

  

הפלייאוף יכלול שני סיבובים לפחות ויבוצעו בו משימות אשר יוגדרו ע”י מנהל התחרות לפני תחילת הפלייאוף במסגרת תדריך למתחרי הפלייאוף.  

במקרה של שיויון בסיום הפלייאוף בין שני מתחרים או יותר, יתקיים סיבוב נוסף שמשימתו תוגדר ע”י מנהל התחרות לפני תחילתו.  

  

הגדרת משימות  

הגדרה מפורטת של המשימות יוכרזו ע”י מנהל התחרות לפני תחילת התחרות. המשימות מוגדרות מטה. בהתאם לתנאי  מזג האוויר ומספר המתחרים, ניתן למזער את זמן העבודה. טיסה מעבר לזמן ה מרבי של המשימה /ו או מעבר לזמן העבודה אינה גוררת הורדת נקודות. על כל המתחרים לנחות לאחר שהטיסה /ו או המשימה שלהם הסתיימה. אם הטיסן לא נחת כעבור 30 שניות מסיום זמן העבודה (ע”י השמעת קול) ניקוד הטיסה יהיה אפס נקודות. 

   

רשימת המשימות  

משימה א’ (30 שניות או הכפלה של 30 שניות)  

במהלך זמן העבודה, המתחרה צריך להשיג מספר מרבי של טיסות בנות 30 שניות או הכפלות של 30 שניות. כל השלמה של 30 שניות תזכה בנקודה אחת.  

  

דוגמא: טיסה 1 –  15 שניות  – 0 נקודות  

            טיסה 2 –  63 שניות  – 2 נקודות  

            טיסה 3 –  48 שניות  – 1 נקודות  

וכד’  

 זמן עבודה מזערי – 5 דקות.  

  

משימה ב’ (טיסה אחרונה)  

במהלך זמן העבודה, המתחרה רשאי להזניק את טיסנו מספר בלתי מוגבל של פעמים, הטיסה האחרונה שביצע תחשב לצורך הדירוג הסופי. משך הטיסה מוגבל ל 5 – דקות. כל הזנקה נוספת מבטלת את הטיסה הקודמת. ברגע שמתחרה מכריז שזוהי טיסתו הסופית (טיסתו הרשמית לסיבוב זה) עליו לעזוב את אזור ההזנקה, יחד עם מודד הזמן.    

זמן עבודה מזערי-  7  דקות.   


משימה ג’ (טיסה אחרונה ולפני אחרונה)  

כל מתחרה רשאי להטיס מספר טיסות בלתי מוגבל, תוצאות הטיסה האחרונה והטיסה הלפני אחרונה יסוכמו. המתחרה יכריז על טיסתו האחרונה בסיומה למודד הזמן. המתחרה ועוזרו נדרשים לעזוב את אזור ההזנקה מיד לאחר ההכרזה.  זמן טיסה מרבי 180 שניות.  

זמן עבודה מזערי – 10 דקות.  

דוגמא:  

טיסה 1 – 65 שניות  

טיסה 2 –  45 שניות טיסה 

טיסה 3 –  55 שניות  

טיסה 4 –  85 שניות  

סה”כ – 140 שניות  

  

משימה ד’ (כולם יחד)   

כל המתחרים בקבוצה חייבים להזניק את טיסניהם בו זמנית, בתוך 3 שניות מרגע השמע הסימן ע”י מנהל התחרות. זמן טיסה מרבי 3 דקות. כל טיסה מתוך 3 הטיסות שיבצע כל מתחרה יסוכמו וינורמלו לקבלת התוצאה הסופית במשימה זו. במידה ומספר המתחרים גדול ניתן למזער את זמן הטיסה המרבי ל- 2 דקות. ניתן להגדיל את מספר ההזנקות ל – 5.    

זמן עבודה מזערי – 7 דקות.  

  

דוגמא:   

מתחרה א’ : 45+50+35 = 130 שניות = 812.5 נקודות  

מתחרה ב’ : 50+50+60 = 160נקודות = 1000 נקודות

 מתחרה ג’ : 30+80+40 = 150 שניות = 937.5 נקודות 

 

משימה ה’ (זמן טיסה עולה)  

כל טיסה חייבת להיות, לפחות בשנייה אחת , ארוכה מקודמתה. מספר ההזנקות אינו מוגבל. משך טיסה ראשונה מרבי 3 דקות. הניקוד ייחשב ע”י הוספת כל הטיסות המוצלחות.   

זמן עבודה מזערי – 10 דקות.  

  

דוגמא:   

טיסה 1 – 40 שניות.  

טיסה 2 – 26 שניות – לא נחשב.  

טיסה 3 – 29 שניות – לא נחשב.  

טיסה 4 – 42 שניות.

טיסה 5 – 60 שניות. 

סה”כ – 142 שניות.  

  

משימה ו’ (זמן עולה ב 5 – שניות)  

כל מתחרה רשאי להטיס מספר טיסות בלתי מוגבל. משך הטיסה הראשונה חייב להיות 10 שניות, השנייה 15 שניות, השלישית 20 שניות וכך הלאה עד 70 שניות.  

זמן עבודה מזערי 8 – דקות.  


 דוגמא:    

טיסה 1 – 11 שניות = 10 שניות.  

טיסה 2 – 17 שניות = 15 שניות. 

טיסה 3 – 21 שניות = 20 שניות.  

טיסה 4 – 28 שניות = 25 שניות.  

טיסה 5 – 20 שניות = 0 שניות.  

טיסה 6 – 32 שניות = 30 שניות.  

טיסה 7 – 37 שניות = 35 שניות. 

טיסה 8 – 38 שניות = 0 שניות.  

טיסה 9 – 45 שניות = 40 שניות.  

סה”כ 175 שניות.  


 משימה ז’ (זמן עולה ב- 15 שניות)

במהלך זמן העבודה, כל מתחרה רשאי להטיס מספר טיסות בלתי מוגבל. כל מתחרה צריך לנסות להשיג טיסה בת 30 שניות. מרגע שהצליח, הטיסות הבאות אחריה צריכות לעלות ב- 15 שניות כל אחת. זמני הטיסות יהיו: 30 שניות – 45 שניות – 60 שניות – 75 שניות – 90 שניות. הטיסה הארוכה ביותר תהיה 90 שניות. על מנת להשיג זמן טיסה מסוים ניתן להזניק הטיסן ללא הגבלה. משך הטיסה האחרונה יילקח בחשבון. בתנאי מזג אוויר קשים, הנהלת התחרות רשאית  למזער את תוספת הזמן ל – 10 שניות (30 שניות – 40 שניות – וכד’ עד 70 שניות). נקודה תינתן עבור כל שנייה באוויר, אבל לא יותר מהזמן המרבי לטיסה. 

 דוגמא:  

טיסה 1 – 32 שניות – הזמן המרבי של 30 שניות הושג. הזמן המרבי בטיסה הבאה 45 שניות. הניקוד יהיה 30 נקודות.  

טיסה 2 – 38 שניות – 45 שניות לא הושגו, תוצאת הטיסה אפס נקודות.  

טיסה 3 – 42 שניות – 45 שניות לא הושגו, תוצאת הטיסה אפס נקודות.

 טיסה 4 – 47 שניות – הזמן המרבי של 45 שניות הושג. הזמן המרבי בטיסה הבאה 60 שניות. הניקוד יהיה 45 נקודות.  

טיסה 5 – 81 שניות – הזמן המרבי של 60 שניות הושג. הזמן המרבי בטיסה הבאה 75 שניות. אבל זמן העבודה שנותר הוא 65 שניות בלבד. הניקוד יהיה 30 נקודות.  

סה”כ ניקוד עבור משימה זו = 60+45+30 = 135 נקודות.  

 

משימה ח’ (פוקר זמן מטרה משתנה)  

לפני ההזנקה, כל מתחרה יכריז זמן מטרה בפני מודד הזמן. המתחרה רשאי להזניק את טיסנו ללא הגבלה על מנת להשיג  זמן טיסה זה. אם המטרה הושגה, הניקוד יינתן והמתחרה יכריז על זמן המטרה הבא, אשר יכול להיות זהה, נמוך או גבוה מהזמן הראשון. ההכרזה יכולה לחזור 5 פעמים. 5 טיסות בעלות זמן מטרה יקבלו ניקוד. זמני הטיסות יסוכמו.    

זמן עבודה מזערי – 10 דקות.  


 דוגמא:  

זמן מוכרז             זמן טיסה                   זמן נמדד  

45 שניות        טיסה 1 –  46 שניות        45 שניות  

50 שניות        טיסה 1 –  48 שניות          0 שניות  

                       טיסה 2 –  52 שניות        50 שניות  

 47 שניות       טיסה 1 –  49 שניות        47 שניות  

 60 שניות       טיסה 1 –  57 שניות          0 שניות  

                       טיסה 2 –  63 שניות        60 שניות  

60 שניות        טיסה 1 –  65 שניות        60 שניות  


סה”כ 262 שניות  


משימה ט’ (שלוש מתוך שש)  

במהלך זמן העבודה, המתחרה רשאי להזניק את טיסנו לא יותר משש פעמים. משך הטיסה המרבי 3 דקות. במידה ומספר  המתחרים גדול ניתן למזער את משך הטיסה המרבי ל 2 -דקות. לצורך הדירוג יילקח סכום שלושת התוצאות הטובות  ביותר. לצורך משימה זו רשאי מנהל התחרות לקבוע את זמן העבודה, מספר ההזנקות, מספר הטיסות הנחשבות לצורך  הדירוג, ומשך הטיסה המרבי.   

זמן עבודה מזערי 7 – דקות.  

  

משימה י’ (שלוש הטיסות הארוכות – משך טיסה מרבי 3 דקות)  

כל מתחרה רשאי להטיס מספר טיסות בלתי מוגבל. לצורך הדירוג יילקח ו שלוש הטיסות הטובות ביותר.    

זמן עבודה מזערי 8 – דקות.  


 משימה יא’ (ארבע הטיסות הארוכות – משך טיסה מרבי 2 דקות)  

כל מתחרה רשאי להטיס מספר טיסות בלתי מוגבל. לצורך הדירוג יילקחו ארבע הטיסות הטובות ביותר.    

זמן עבודה מזערי 8 – דקות. 

  

משימה יב’ (חמש הטיסות הארוכות – משך טיסה מרבי 2 דקות)  

כל מתחרה רשאי להטיס מספר טיסות בלתי מוגבל. לצורך הדירוג יילקחו חמשת הטיסות הטובות ביותר.   

משך טיסה מרבי 120 שניות.  

זמן עבודה מזערי 10 דקות. 

 

 משימה יג’ (חמש הטיסות הארוכות – משך טיסה מרבי 1 דקה)  

כל מתחרה רשאי להזניק את טיסנו שש פעמים. לצורך הדירוג יילקחו חמשת הטיסות הטובות ביותר.  משך טיסה מרבי 60 שניות.  

זמן עבודה מזערי 10 דקות.  

  

משימה יד’ (שמונה הטיסות הארוכות)   

כל מתחרה רשאי להטיס מספר טיסות בלתי מוגבל. לצורך הדירוג יילקחו שמונת הטיסות הטובות ביותר.    

משך טיסה מרבי 60 שניות.   

זמן עבודה מזערי 10 דקות.  

  

משימה טו’ (אחת, שתיים, שלוש, וארבע דקות טיסה, בכל סדר)  

כל מתחרה רשאי להטיס מספר טיסות בלתי מוגבל.   

זמן עבודה מזערי 10 דקות. 

 

 משימה טז’ (זמן כולל – משך טיסה מרבי 2 דקות)  

 כל מתחרה רשאי להזניק את טיסנו שמונה פעמים . 

זמן עבודה מזערי 8 דקות.  

 

משימה יז’ (זמן כולל – משך טיסה מרבי 3 דקות)  

כל מתחרה רשאי להזניק את טיסנו שמונה פעמים.   

זמן עבודה מזערי 10 דקות.  

  


  תאריך עדכון אחרון: 22.2.2015