טבלת נתוני תחרויות ארציות וחלוקת גביעים

טבלת נתוני תחרויות ארציות וחלוקת גביעים

טבלת נתוני תחרויות ארציות וחלוקת גביעים

דף מעקב עדכונים

סעיף

מועד
שינוי

מהות
השינוי

הכול

1/1/2007

הוצאה ראשונה

חופשיים

11/2/2013

גילשונים- נוסף דירוג עד גיל 10

חופשיים

11/2/2013

ח1 – חדש

רדיו מנוע

11/2/2013

בכירים – מספר התחרויות שונה מ-5 ל-4

רדיו מנוע

11/2/2013

IMAC  – חדש

רדיו מנוע

11/2/2013

F6B– חדש

דאון רדיו

11/2/2013

S400-
בוטל

דאון רדיו

11/2/2013

F3B– בוטל

דאון רדיו

11/2/2013

F3J– בוטל

דאון רדיו

11/2/2013

F3K– חדש

דאון רדיו

11/2/2013

 F5Jמתחילים – חדש

מסוקי רדיו

11/2/2013

F3N – חדש

דאון רדיו צוקים

2/3/15

 F3Fמחלקה בינלאומית

דאון רדיו צוקים

10/12/15

F3F מספר תחרויות

רדיו מנוע

25/12/15

רדיו מנוע מאסטרס – חדש

רחפנים

25/12/16

U3F– מחלקת רחפני מירוץ – חדש

חופשיים

14/02/18

E-36 – חדש

חופשיים

7/2/20

גלשון גומי – חדש

חופשיים

3/12/20

דיוק קבוצות גיל גלשוני השלכה

חופשיים

20/5/21

עידוד ילדים ונשים ע”י מתן גביעים /
מדליות ללא קשר למספר המתחרים

חופשיים

13/9/21

שינוי שיטת דירוגים בגלשוני השלכה וגומי

דירוגי נשים

19.12.2023

הוספת דירוגי נשים והתאמה לחוקה הבינלאומית

דירוגי צוותים

19.12.2023

הבהרה בנושא גביעים לצוותים – רק באליפות ישראל, בתחרויות ילדים ובתחרויות גדולות.

דירוג נוער ג1

19.12.23

הוספת דירוג עד 14 והשוואה לדירוגי ד1

דירוגי גלשונים

19.12.2023

תיקון שיטת דירוגים בגלשוני השלכה (חזרה לאחור והפרדה בין השלכה לקלע)

רחפני מירוץ

19.12.2023

שינוי ל F9 – בהתאמה ל FAI

 

טבלת נתוני
תחרויות ארציות

 

מחלקה

תת מחלקה

דירוג

ניקוד סניפי

מספר תחרויות בשנה

חופשיים  (מחלקות ארציות)

ד1

כללי

כן

4

נשים

לא

נוער עד גיל 18

לא

נוער עד גיל 14

לא

צוותים

כן

ג1

כללי

כן

4

נשים

לא

נוער עד גיל 18

לא

נוער עד גיל 14

לא

צוותים

כן

פ1

כללי

כן

4

נשים

לא

נוער עד גיל 18

לא

צוותים

כן

חופשיים מחלקות בינלאומיות

ד2

כללי

כן

6

נשים

לא

נוער עד גיל 18

לא

צוותים

כן

ג2

כללי

כן

6

נשים

לא

נוער עד גיל 18

לא

צוותים

כן

מ2

כללי

כן

6

נשים

לא

נוער עד גיל 18

לא

צוותים

כן

ח2

כללי

כן

6

נשים

לא

נוער עד גיל 18

לא

צוותים

כן

פ2

כללי

כן

4

נשים

לא

נוער עד גיל 18

לא

צוותים

כן

חופשיים גלשונים

P30 / E36

כללי

כן

3

נשים

לא

נוער עד גיל 18

לא

נוער עד גיל 14

לא

צוותים

כן

 

 

 

 

גלשוני השלכה

כללי

לא

2

בוגרים

כן

נשים

לא

נוער עד 15-18

כן

נוער עד 11-14

כן

ילדים עד גיל 10

כן

גלשוני קלע

כללי

כן

2

נשים

לא

נוער עד 15-18

לא

נוער עד 11-14

לא

ילדים עד גיל 10

לא

גלשוני גומי

נוער עד 14  (כללי)

לא

תחרויות סניפיות

ילדים עד גיל 10

לא

נשים

לא

 

מחלקה

תת מחלקה

דירוג

ניקוד סניפי

מספר תחרויות בשנה

נהוגי כבלים
ארצי

אווירובטיקה

קטגוריית מתחילים:

 

2

כללי

כן

נשים

לא

צוותים

כן

קטגוריית מתקדמים:

 

כללי

כן

נשים

לא

צוותים

כן

נהוגי כבלים
בינלאומי

F2B

כללי

כן

4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F2D

כללי

כן

*4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F2C

כללי

כן

*4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F2A

כללי

כן

*4

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

 

 

 

 

 

מנוע רדיו

אווירובטיקה
(ממ”ב)

מתחילים:

 

4

כללי

כן

נשים

לא

צוותים

כן

מתקדמים:

 

כללי

כן

נשים

לא

צוותים

כן

בכירים:

 

כללי

כן

נשים

לא

צוותים

כן

מאסטרס:

 

כללי

כן

נשים

לא

צוותים

כן

 

 

 

 

 

מנוע רדיו

F3A

כללי

כן

5

נוער עד 18

לא

נשים

לא

צוותים

כן

IMAC

כללי

כן

4

נשים

לא

IMAC Freestyle

כללי

כן

4

נשים

לא

F6B

כללי

כן

*1

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

 

דאון רדיו

F3F

כללי

כן

4

נשים

לא

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F5J

כללי

כן

4

נשים

לא

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

  – מתחילים F5J

כללי

כן

*2

נשים

לא

נוער

לא

צוותים

כן

F3K

כללי

כן

4

נשים

לא

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

 

רחפני מירוץ

F9

כללי

כן

8

נשים

כן

 

מסוקי ורחפני רדיו

F3C

כללי

כן

*4

נשים

לא

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F3N-Masters

כללי

כן

*4

נשים

לא

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

F3N-Experts

כללי

כן

נשים

לא

נוער עד 18

לא

צוותים

כן

 

 

*מחלקה לא פעילה

 

 

 

 

מפתח חלוקת גביעים:

 

 

 

1) מתחרה בודד בדירוג – לא יחולקו גביעים (למעט באליפויות ישראל)

2) 2 עד 7 מתחרים בדירוג – יחולק 1 גביע למקום הראשון בלבד                              

3) מעל 7 מתחרים בדירוג – יחולקו 3 גביעים למקומות הראשונים

4) גביעי צוות יחולקו באליפות ישראל, בתחרויות ילדים ובתחרויות גדולות בלבד.

5) בתחרויות גלשונים בדירוג בוגרים – לא יחולקו גביעים

 

       

הערה 1: לשיקול הנהלת הקלוב להעניק מדליה במקום גביע
משיקולי עלות.

 

הערה 2: על מנת לעודד השתתפות ילדים ונשים בתחרויות
קה”ל גביעים יוענקו למקומות 1-2-3 בדירוגי ילדים ונשים בתחרויות המחלקות
הארציות, ללא קשר למספר המתחרים.