טופס הצהרת בריאות לחניך

טופס הצהרת בריאות למתחרה

בהתאם לתקנות לשעת חירום,
לפי סעיף 3א(1), התש”ף – 2020

הורים יקרים,
אנא מלאו את הטופס טרם הגעת ילדיכם
לפעילות במועדון קלוב התעופה חדרה.