ת. ארצית שבועות בטיסנים חופשיים ג-2 (תחרות מבחן 4)