תחרות F3A רדיו אוירובטיקה סדרת P-15. מבחן 2 ל 2015