תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים ג-2 מבחן 6 ל 2015