תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה. מבחן 1 ל 2017