תחרות ארצית בטיסני ארובטיקה וצוות מבחן3ל-2005F2B/C