תחרות ארצית בטיסני אוירובטיקה מונחי רדיו – מתחילים