תחרות ארצית בטיסני אוירובטיקה מונחי רדיו F3A בכירי