תחרות ארצית בטיסני אוירובטיקה מונחי רדיו – מתקדמים