אליפות ישראל בטיסני אוירובטיקה מונחי רדיו – מתקדמי