אליפות ישראל בטיסני אוירובטיקה למונחי רדיו – מתחיל