קיום פעילות במנחתים וקיום תחרויות

לפעילים שלום.
מתחילת הלחימה וכפועל יוצא של הנחיות פיקוד העורף ברחבי הארץ, נבצר מאיתנו לקיים כל פעילות תחרותית שתוכננה בלוח התחרויות, אנו עושים מאמצים לחזור לשגרה ככל האפשר, ולאפשר פעילויות הטסה לאימונים ולתחרויות היכן שמתאפשר וזאת בהתאם למגבלות להטסת טיסנים ברחבי הארץ.

טיסני רדיו ודאונים, הוגשו בקשות לרת”א לקבל היתר מיוחד להטסה מפוקחת ומבוקרת. המנחתים אשרד ופתח תקווה כבר מאושרים וניתן לקיים בהם פעילות, ויש לעשות זאת בתיאום עם מנהלי המנחתים.
מנחת קדימה מאפשר הטסת דאונים.
הוגשה רשימה לאישור מנחתים נוספים. ברגע שתתקבל שיוכשרו שטחים נוספים נעדכן.

טיסנים חופשיים:
לא תתקיימנה תחרויות בגבעה במסלול עד לסיום הלחימה או שינוי בהנחיות לאיזור זה ובהתאם להוראות פיקוד העורף. גם לאחר מכן, עד שנהיה בטוחים שהגבעה נקייה מנפלים וניתן להטיס שם בבטחה.
אנו מחפשים שטחי הטסה במרכז וצפון הארץ.

לוח תחרויות:
בישיבת הנהלה שהתקיימה בשבוע שעבר התקבלו ההחלטות הבאות:
א. לועד יש הסמכות להחליט על קיום תחרות בהתראה של 30 יום לכל הפחות. וזאת על מנת להשלים תחרויות הן פנים ארציות והן בינלאומיות ככל שניתן לפני פתיחת עונת התחרויות הבאה באביב.
ב. לא יתקיימו תחרויות בהן יש משתתפים שאינם יכולים להתחרות בשל שירות מילואים פעיל.
ג. התחרויות כמובן יתקיימו רק בהתאם לכללי והגבלות פיקוד העורף.

התחרויות שבוטלו / נדחו ישובצו ככל האפשר בהתאם לכללים הללו.
תחרויות שניתן לקיים, דוגמת תחרות טיסני פנים, יקוימו כמתוכנן.