פיילוט – נוהל תחרויות טיסנים חופשיים

למתחרי מחלקת חופשיים
בלינק המצ”ב נוהל תחרויות חופשיים על פיו יתנהל פיילוט לשתי התחרויות הבאות (סוכות וחנוכה).
הנוהל מוצג עם השינויים שבוצעו.
לעיונכם.
בשאלות יש לפנות לועדת ספורט.

לחץ כאן לצפייה בנוהל