עדכונים בנוהל בחירת נבחרת חופשיים

למתחרי החופשיים שלומות.
נוהל בחירת נבחרת חופשיים עודכן והוא מוגש לכם כעת.
העדכונים שבוצעו:
– ביטול מעקב אחר מספרי טיסנים
– שינוי אופן החישוב לבחירת נבחרת (מיקומים במקום אחוזים)
– הוספת נהלי בחירת נבחרת ח2
– השוואה בין המחלקות השונות בחופשיים (ביטול תחרויות גמר ד’ והשוואה למחלקות האחרות)
– מספר נקודות בנושא דירוג נשים והשתתפות שלהן בנבחרות.
אני לא מוצא שמדובר בשינויים מאוד גדולים שישפיעו על אופי הספורט או על מי ייבחר לייצג אותנו בנבחרות. מדובר בעיקר בתיקונים ושיפורים בניהול ואולי גם בשיפור המוטיבציה להתמיד בהשתתפות בתחרויות גם בתנאים פחות נוחים.
חשוב לציין שכל השינויים גם ניתנים בקלות יחסית לתיקון או חזרה לאחור במידה ולא יעלו יפה במהלך השנה הקרובה.
נשמח לענות על שאלות בנוגע לנימוקים מאחורי כל אחד מהשינויים.
אנו מבקשים לקרוא למתחרים לעיין בנוהל המעודכן ולהגיש הערות לשיפור / תיקון בשבועיים הקרובים. עד 31.7.23.
מכיוון שהנוהל אינו נוגע באופן קיום התחרות או בחוקי התחרות עצמם (עדיין אוספים ניקוד, אחוזים ומיקומים + סימון טיסנים באליפות ישראל השבוע), הנוהל הסופי יתפוס כבר מהסבב הקרוב, גם אם יתוקן קלות בעקבות ההערות.

מיקי משיח
יו”ר ועדת ספורט

לעיון בנוהל לחץ כאן