עדכון למתחרי מחלקת חופשיים

לרכזים ולמתחרי החופשיים שלום,
לאחר ביצוע שתי התחרויות במתכונת של “מדידה הדדית” שהוגדרו כפיילוט, ואיסוף המשוב לגביהן, בוצעה ישיבת סיכום וניתוח הממצאים. המסקנה שעלתה היא כי המודל גם אם בעל פוטנציאל, אינו בשל בעת הנוכחית ממגוון רחב של סיבות.
מסקנת הישיבה הייתה שנדרש נוהל שונה שמחד ישמור על האופי התחרותי והספורטיבי ומאידך יפתור את מצוקת המודדים בסניפים.
לכן, ועד שיגובש נוהל חדש (כבר החלה עבודה עליו) אנו חוזרים לנוהל הקודם – מרכזים ומודדים על פי סניפים, נכון לכרגע עד לתחילת הסבב הבא (אליפות ישראל).
תחרות שבועות תתקיים ב 11-12/6/24. הרשמה סניפית תסתיים ביום רביעי, 5/6/24, אנא היערכותכם בהתאם.

בנוסף, לתחרות שבועות דרוש מתנדב לניהול התחרות.