החלטת הנהלה בנושא עדכון תעריפים

לפעילי קלוב התעופה שלום רב,

מצורפת החלטת ההנהלה בנושא עדכון התעריפים

לקריאה לחץ כאן