דרושים מדריכי הטסה של רחפנים לטובת הכשרת גורמי ביטחון ברחבי הארץ!

דוברות יחידת הרחפנים לישראל – חרבות ברזל

דרושים מדריכי הטסה של רחפנים לטובת הכשרת גורמי ביטחון ברחבי הארץ

מי שיכול לסייע שיפנה למספר המצורף וירשום בהודעה אחת מסודרת –

הדרכה

שם –
איזור –
מספר פלאפון –
יכול להדריך על סוגי רחפנים ואפליקציות –

נא לפנות לנדב – 058-731-2288