דחיית תחרויות עד להודעה חדשה!

בהתאם להוראות מנהל הספורט ופיקוד העורף,
לא יתקיימו תחרויות ואירועים עד להודעה חדשה.
פעילויות בסניפים בהתאם להוראות פיקוד העורף באיזור הרלוונטי, ורק באם יש מרחב מוגן זמין.