דוחות מצטברים לטיסנאי השנה וניקוד סניפי 2023

דוחות מצטברים לטיסנאי השנה וניקוד סניפי 2023

טיסנאי השנה במחלקות השונות לשנת 2023:

 

דוחות מצטברים כולל ניקוד סניפי

פורסם בתאריך 17.04.2024 | ערעורים יתקבלו בשבועיים הקרובים עד לתאריך 30.4.24