אישור מיוחד להטסה מפוקחת במנחתים

אישור מיוחד להטסה מפוקחת במנחתים

לבקשת טיסנאים רבים, רת”א נענתה לבקשה לאשר מספר מנחתים מוגדרים להטסה מפוקחת.
לאחר וידוא מול חיל האוויר – אלא אם תתקבל הודעה אחרת – מאושרת הפעלת הטיסנים במתווה המוסכם:

התנאים להטסה:
• ההטסה בהתאם להוראות פיקוד העורף (לעניין הגבלות על התקהלות או פעילות חינוכיות)
https://www.oref.org.il/12487-15896-he/Pakar.aspx
• ללא הטסה 40 ק”מ מגבול עזה ו-10 ק”מ מהגבולות האחרים.
• לכל מנחת הוגדר מנהל פעילות שאושר מראש. על מנהל הפעילות להיות נוכח.
• בתחילת הפעילות חובה להתחבר למרכז שליטה לרחפנים שהוגדר. ולדווח בסיום הפעילות.
https://innovationisrael.org.il/civiliandronecenter/
• מתוך הבנה שלקלוב התעופה יש ידע מקצועי ויכולת לממש סטנדרטים של בטיחות חבריו, רק חברי קלוב התעופה לישראל רשאים להטיס. יש להציג כרטיס חבר למנהל המנחת.
• במידה ומבוצעת פעילות התנדבותית לקהילה, חובת ליווי מדריך מטעם קלוב התעופה
לא ניתן לאפשר פעילות של טיסנים מעל משקל 20 ק”ג.
• טווחי ההטסה – 300 רגל גובה, רדיוס 500 מטר, אור יום VMC.
• יש חובה להמשיך להתעדכן בפרסומי המידע התעופתי, בין היתר על מנת לוודא שאין שינוי בהנחיות במידה ויש החמרה במצב הבטחוני. אין סטיה מרגולציה מחייבת – תקנות הטיס, פמ”ת
ברגע שמסתיימת ההפוגה, לא מאושרות טיסות ל-24 שעות. אחרי תום ה-24, אם לא ניתנה הודעה אחרת, רשאים לחזור לטוס לפי המגבלות שהוגדרו.

המנחתים המאושרים:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bAMN8Owag2TngJJ6uxwqFSBgg3-MpMvvK4i1nROMlN4/edit?usp=sharing

הצטרפות לקלוב התעופה – https://aeroclub.org.il/payments/
חברות בקלוב התעופה מקנה:
– ביטוח תאונות אישיות וצד ג’
– כניסה תחת רישיון מפעיל של קלוב התעופה
– יכולת להשתתף בפעילויות ותחרויות המאורגנות על ידי הקלוב.

לראשונה, קלוב התעופה מאפשר הצטרפות חברים שיש להם כבר ביטוח של מיילס-יוניקורן, בתשלום מופחת. 
לאחר התשלום, חובה לשלוח הוכחת ביטוח לווטאספ 03-5175038 ולציין שם מלא, מספר ת.ז. ותאריך לידה. כרטיס חבר המאפשרת השתתפות יישלח במייל חוזר.