הנהלת העמותה

ועד העמותה פועל מכוחו של פרק ח´ לתקנון העמותה. בוועד חברים שבעה חברים הנבחרים אחת לשנה באסיפה הכללית של העמותה ובנוסף רשאי הועד הנבחר לבחור עוד מקסימום 2 חברי ועד נוספים מן הציבור
הועד מנהל ישיבותיו בהתאם לצורך ובד”כ אחת לחודש, תפקידו של הועד הוא להתוות את מדיניות הקלוב ולפקח על פעילותו התקינה.  אנו מבקשים כי פניות לוועד יועברו בצורה מסודרת בכתב (רצוי בדוא”ל) למשרדי העמותה.

 

להלן חברי הועד המנהל של עמותת קה”ל – טיסנאות לשנת הפעילות  2023-2024:

אוהד ויספלנר – יו”ר הועד

אורנה גולדין שריג

ורדית פורת

רועי בחר

רונן איזנברג

אור שבת

ענבר רוזן

יצחק נג’רי


מנכ״לית – רון מיאסניקוב


חברי ועדת ביקורת:
ירון קרפל
יקיר וקנין
ארני גורן