עידכונים

עדכונים בחוקת הטיסנאות הספורטיבית 2017

27 דצמבר 2016
עודכנו מישיבת ועדת ספורט האחרונה ב- 15 בדצמבר ומישיבת הועד המנהל ב- 5 בינואר

עודכן תקנון בחירת נבחרת בטיסנים חופשיים סעיף 5.

עודכן תקנון בחירת נבחרת בטיסני רדיו אוירובטיקה סעיף 9.4.2

עודכנה חוקת מחלקת רדיו אוירובטיקה סעיף 13.1.6

עודכנה חוקת מחלקת כבלים אוירובטיקה סעיפים: 5.3 ו 5.4

התווספה חוקת מחלקת רחפני מירוץ לחוקה הארצית - מהדורה ראשונה.


דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps