עידכונים

עודכנו: נוהל בחירת נבחרות טיסנים חופשיים, חוקת תחרויות בטיסנים חופשיים וחוקת תחרויות במחלקות החופשיים

21 אוגוסט 2016
עודכן תקנון בחירת נבחרות בטיסנים חופשיים, בעקבות השינויים הרבים יש לעקוב דרך דף מעקב העדכונים.
עודכנה חוקת הנחיות כלליות תחרויות בטיסנים חופשיים סעיפים: 4.1, 4.4, 4.6
עודכנה חוקת תחרויות במחלקות החופשיים סעיף: 3.1.8

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps