עידכונים

עידכונים בחוקת הטיסנאות הספורטיבית לשנת 2016

6 ינואר 2016
עודכנו מישיבת ועדת ספורט האחרונה ב- 28 בדצמבר ומישיבת הועד המנהל ב- 5 בינואר

בתקנון הנחיות כלליות תחרויות בטיסנים חופשיים: עודכנו הסעיפים: 5.9 ו 5.7 בנושא ביטול הגבלת חוק 20 שניות על סיום טיסה , כתוצאה מצינוח, סעיף: 5.9.1, סעיפים: 5.2, 1.4.6 - חדשים, 3.4 ו 3.3 - עודכנה הפנייה לנוהל ערעורים, סעיף 4: הפסקת טיסות איזון לקראת טיסות המשך, סעיף: 5.1.4 - שינוי נוהל מדידת זמן על-ידי מתחרה, סעיפים: 5.8, 5.5.4, 5.1, 5.9.4, 5.9.2, 5.9.5 - עודכנו בהתאם לחוקה הבינלאומית. סעיף: 5.3.4 - שונה עיגול תוצאה מדידה למספר הקרוב, סעיף: 5.4.11 - עודכן נוהל העברת טפסי מדידה. סעיף: 5.10 - תיקון נוסח טיסה מירבי. סעיף: 5.11- תיקון זמן מנוע מירבי מ-1, סעיף 6 - דירוג צוותים בתחרויות טיסנים חופשיים.

אוחדה חוקת דאונים חשמליים מתחילים עם מחלקת הבינלאומיים F5J.

עודכן תקנון בחירת נבחרות בדאונים בנושא דאוני צוקים F3F: עודכן סעיף: 13.3.1 וסעיף: 12.4.1 וכמו כן סעיף 14.

עודכנה חוקת תחרויות רדיו אוירובטיקה: סעיף 12.45-12.51 - חדש, הוספת רמת מאסטרס, נמחק סעיף: 12.31.4 תרגיל לא רלוונטי ברמת בכירים.

עודכנה טבלת נתוני תחרויות ארציות - עודכנו תחרויות בדאוני צוקים F3F חלוקת גביעים ברמת מאטסטרס רדיו אוירובטיקה.

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps