עידכונים

עודכנו הנחיות כלליות לתחרויות בטיסנים חופשיים, חוקת דאון חופשי ד-1, תקנון בחירת נבחרות בדאונים, חוקת מחלקת דאון השלכה F3K, חוקת דאוני רדיו חשמלי למתחילים ונוהל הערעורים

19 מרץ 2015
עודכנו מישיבת ועדת ספורט האחרונה ב- 22 בפברואר ומישיבת הועד המנהל ב- 15 במרץ:

- תקנון בחירת נבחרות בטיסני דאון נהוג רדיו: סעיפים: 12.4.1, 13.3.1 וסעיף 14 חדש.
- חוקת דאוני שהייה למתחילים: סעיפים: 7.1.12.5, 7.1.1.3
- חוקת תחרויות בדאוני השלכה F3K: טיסות המשך ותוצאה סופית.
- הנחיות כלליות לתחרויות בטיסנים חופשיים: סעיף: 5.8.1
- חוקת טיסני דאון חופשי ד-1: סעיף: 8.
- נוהל הגשת וניהול ערעורים: סעיף 4.1.

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps