עידכונים

עודכנו הנחיות כלליות לתחרויות בטיסנים חופשיים, תכנון לוח התחרויות השנתי, חוקת גלשונים, גלשוני קלע, P-30 ו רדיו אוירובטיקה רמת בכירים

1 ינואר 2015
עודכנו מישיבת ועדת ספורט האחרונה ב- 23 בדצמבר ומישיבת הועד המנהל ב- 30 בדצמבר.

חוקה ארצית סעיף 4:
הנחיות כלליות בתחרויות בטיסנים חופשיים סעיפים: 4.9 ו 5.8.5.7.1
חוקת דאוני מנוע גומי P-30 - סעיף 4
חוקת גלשונים וגלשוני קלע סעיף 4

חוקה ארצית סעיף 2: תת סעיף 2.4 - נוהל תכנון לוח התחרויות השנתי בדבר מועדי תחרויות מחלקת מנוע גומי חופשי ג-1.

חוקה ארצית סעיף 6.1:
חוקת טיסני אוירובטיקה מונחי רדיו - תרגיל 8 סעיף 12.33.

כל העדכונים תחת החוקה הארצית.


דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps