ועדת ביקורת


ועדת ביקורת
 

ועדת הביקורת פועלת מכוחו של פרק ט´ לתקנון העמותה. בועדה חברים שלושה חברים הנבחרים אחת לשנה באסיפה הכללית של העמותה.

הועדה מתכנסת בהתאם לצורך, תפקידה של הועדה, בין השאר, יחד עם הגוף המבקר (רואה החשבון של העמותה) לבדוק את ענייניה הכספיים, המשקיים, המנהליים והאתיים של העמותה.

אנו מבקשים כי פניות לועדה יועברו בצורה מסודרת בכתב (רצוי בדוא"ל) למשרדי העמותה.

חברי ועדת הביקורת של העמותה לשנת הפעילות  2022-2023
 
מיכאל משיח
ארני גורן
עזרא שמש

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט