ביטוח

מבוטח/ת יקר/ה,

הנדון:  ביטוחים לחברי קלוב התעופה לישראל - טיסנאות

אנו שמחים להודיעך כי כפעיל בקלוב התעופה לישראל - טיסנאות אתה מבוטח באמצעותנו בביטוח תאונות אישיות וצד שלישי לספורטאים, בפוליסה קולקטיבית של חברת איילון באמצעות "עצמה", לתקופה 1.9.22 - 31.8.23

הכיסוי חל בתאונה בעת העיסוק בספורט הטיסנאות, אם ב"עיסוק אישי" בטיסנאות או תחת פעילות האיגוד (קלוב התעופה לישראל),  בארץ ובחו"ל.

לרישום כפעיל הכולל רכישת ביטוח לחץ על עמוד תשלומים.  

הערות:       

אנו מבקשים להדגיש כי הביטוח (תאונות אישיות וצד שלישי) אינו חל על פעילות מסחרית כלשהי או פעילות בתמורה. מדריכי טיסנאות מוסמכים המועסקים בשכר יכולים להרחיב הפוליסה עבור ביטוח מדריכים.

הודעות על תאונות ספורט

במקרה של פגיעה במהלך פעילות ספורטיבית יש לפנות, בהקדם האפשרי, טלפונית או בכתב למחלקת תביעות לקבלת הנחיות מפורטות. יש צורך למלא טופס תביעה (כולל פרטי הכתובת המדויקת ומספר טלפון) ולצרף:

א. תיעוד רפואי מפורט וברור על מהות פציעתו (כגון: תעודת חדר מיון, סיכום מחלה בית חולים, תעודה של הרופא המטפל קופ"ח), בציון ימי המחלה.

ב.  קבלות - מקור - בגין תשלומים ששולמו עבור הוצאות רפואיות (כגון חדר מיון, אמבולנס, בקור רופא או כל טיפול רפואי אחר).

ג.  את התביעה בגין הוצאות רפואיות יש להגיש קודם כל לקופת החולים. התביעה אלינו תוגש בגין אותם סעיפים הכלולים בפוליסה ואשר אינם מכוסים ע"י קופת החולים.

אנו מאחלים לך פעילות ספורטיבית מהנה וללא תאונות.       
                                                                                   

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט