ביטוח

מבוטח/ת יקר/ה,

הנדון:  ביטוחים לחברי קלוב התעופה לישראל - טיסנאות

אנו שמחים להודיעך כי כפעיל בקלוב התעופה לישראל - טיסנאות אתה מבוטח באמצעותינו בכלל חברה לביטוח בע"מ לתקופה 1.9.18-31.8.19 בהתאם לפרוט דלהלן.

הסכומים המדוייקים מפורטים בפוליסה והם צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ב- 31.08.2018.

הכיסוי חל אך ורק לתאונה בעת העיסוק בספורט הטיסנאות בארץ ובחו"ל.

הערה:            

אנו מבקשים להדגיש כי הביטוח (תאונות וצד שלישי) אינו חל על פעילות מסחרית כלשהי או 
פעילות בתמורה, מדריכי טיסנאות מוסמכים המועסקים בשכר יכולים להרחיב הפוליסה עבור ביטוח מדריכים.

הודעות על תאונות ספורט

במקרה של פגיעה במהלך פעילות ספורטיבית יש לפנות, בהקדם האפשרי, טלפונית או בכתב למח´ תביעות במשרדנו לגב´ אביבה גורן לקבלת הנחיות מפורטות. יש צורך למלא טופס תביעה (כולל פרטי הכתובת המדוייקת ומספר טלפון) ולצרף:

א. תעוד רפואי מפורט וברור על מהות פציעתו (כגון: תעודת חדר מיון, סיכום מחלה בית חולים, תעודה של הרופא המטפל קופ"ח), בציון ימי המחלה.

ב.  קבלות - מקור - בגין תשלומים ששולמו עבור הוצאות רפואיות (כגון חדר מיון, אמבולנס, בקור רופא או כל טיפול רפואי אחר).

ג.  את התביעה בגין הוצאות רפואיות יש להגיש קודם כל לקופת החולים. התביעה אלינו תוגש בגין אותם סעיפים הכלולים בפוליסה ואשר אינם מכוסים ע"י קופת החולים.

אנו מאחלים לך פעילות ספורטיבית מהנה וללא תאונות.       


לצפייה בביטוח צד ג´ רכוש לחץ כאן.


לצפייה בפוליסת תאונות אישיות ובפרק ב´ צד ג´ - לחץ כאן.
                                                                                          


דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט