רישום ותשלומים


התשלומים מבוצעים באמצעות אתר מאובטח - ניתן לשלם עבור מוצר אחד בכל פעם.


לתשלום מרוכז או כל תשלום שאינו מופיע ברשימה, אנא פנה למשרדי קלוב התעופה 03-5175038

1. תשלום לתחרויות:
חדש - רכישת מנוי שנתי אישי לכלל תחרויות קלוב התעופה לישראל

תחרויות חופשיים

רישום לתחרויות גילשונים, P-30,  E-36

תחרויות רדיו מנוע וכבלים

תחרויות דאונים
תחרויות מחלקת רב להב (רחפנים)

חובשים / נושאי נשק  - יש להרשם כחובש או נושא נשק מבעוד מועד על מנת לשלם מחיר מופחת. 

כאשר משלמים יש לכתוב שם מלא ומספר ת.ז.  - כדי שנדע למי לשייך את התשלום. תודה.

2. תשלום דמי פעיל וביטוח:
הערה חשובה - הרישום כפעיל בקלוב התעופה לישראל הינו בהתאם לכללים, לזכויות ולחובות המוגדרים בחוק הספורט לרישום והשתייכות ספורטאים לאיגודים ואגודות ספורט. בנוסף, ההטסה הינה בהתאם לתקנות חוק הטיס המחייבות להטיס תחת הנחיות ספר עזר מבצעי מאושר רת"א. 

בתוקף לשנת הפעילות המסתיימת ב 31.08.2021!

חדש !!! - דמי פעיל לנוער במחלקות החופשיים, ללא ביטוח עד גיל 18 (לא להטסת מונחי רדיו) לא כולל ביטוח של קלוב התעופה (לתלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות משרד החינוך - לתשומת לבכם, ביטוח משרד החינוך אינו כולל ביטוח צד ג´):
לתשלום לחץ כאן - 120 ש"חתשלום דמי פעיל הכוללים ביטוח תאונות אישיות וביטוח צד ג´ עד חצי מיליון ש"ח. 
בני נוער וחיילים בשירות סדיר - 285 ש"ח
בוגרים - 500 ש"ח


תשלום דמי פעיל הכוללים ביטוח תאונות אישיות וביטוח צד ג´ למיליון ש"ח:
בני נוער וחיילים בשירות סדיר - 375 ש"ח
בוגרים - 590 ש"ח 


תשלום דמי פעיל הכוללים ביטוח תאונות אישיות וביטוח צד ג´ לשני מיליון ש"ח:
בני נוער וחיילים בשירות סדיר -  465 ש"ח
בוגרים - 680 ש"ח

תשלום דמי פעיל עבור שני בני משפחה אחת (ביטוח רגיל):
שני בני נוער - 430 ש"ח
בוגר + נוער/חייל - 645 ש"ח 
שני בוגרים - 750 ש"ח

תוספת תשלום עבור הרחבת כיסוי ביטוחי  (למי ששילם כבר דמי פעיל ומעוניין להרחיב כיסוי צד ג´)
הרחבה למיליון ש"ח - 90 ש"ח
הרחבה לשני מיליון ש"ח - 180 ש"ח

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט