תשלומים


תשלומים באמצעות אתר מאובטח - ניתן לשלם עבור מוצר אחד בכל פעם.
לתשלום מרוכז או כל תשלום שאינו מופיע ברשימה, אנא פנה למשרדי קלוב התעופה 03-5175038

תחרויות:
תחרויות חופשיים
תחרויות רדיו מנוע וכבלים
תחרויות דאונים
תחרויות מחלקת רב להב (רחפנים)

חובשים / נושאי נשק  - יש להרשם כחובש או נושא נשק מבעוד מועד על מנת לשלם מחיר מופחת. 

תשלום לאליפות ישראל בגילשונים לחברים פעילים בקלוב התעופה לישראל - 10 ש"ח (הקש כאן)

כאשר משלמים יש לכתוב שם מלא ומספר ת.ז.  - כדי שנדע למי לשייך את התשלום. תודה.

דמי פעיל:
הערה - הרישום כפעיל בקלוב התעופה לישראל הינו בהתאם לכללים, לזכויות ולחובות המוגדרים בחוק הספורט לרישום והשתייכות ספורטאים לאיגודים ואגודות ספורט.

בתוקף לשנת הפעילות המסתיימת ב 31.08.2020!

דמי הפעיל כוללים ביטוח תאונות אישיות וביטוח צד ג´ עד חצי מיליון ש"ח. 
בני נוער וחיילים בשירות סדיר - 285 ש"ח
בוגרים - 500 ש"ח


תשלום דמי פעיל עם הרחבת ביטוח צד ג´ למיליון ש"ח:
בני נוער וחיילים בשירות סדיר - 375 ש"ח
בוגרים - 590 ש"ח 


תשלום דמי פעיל עם הרחבת ביטוח צד ג´ לשני מיליון ש"ח:
בני נוער וחיילים בשירות סדיר -  465 ש"ח
בוגרים - 680 ש"ח

תשלום עבור שני בני משפחה אחת (ביטוח רגיל):
שני בני נוער - 430 ש"ח
בוגר + נוער/חייל - 645 ש"ח 
שני בוגרים - 750 ש"ח

תוספת תשלום עבור הרחבת כיסוי ביטוחי  (למי ששילם כבר דמי פעיל ומעוניין להרחיב כיסוי צד ג´)
הרחבה למיליון ש"ח - 90 ש"ח
הרחבה לשני מיליון ש"ח - 180 ש"ח

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט