*

פורסם לוח התחרויות לשנת 2017

כמו כן עודכנה הטבלה הסופית של ליגת הטיסנאות לשנת 2016

onenet web apps